CV

Ο Αστέρης Χουλιάρας (1961-) είναι καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «συγκριτική πολιτική και διεθνείς σχέσεις» στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Κάτοχος Έδρας Jean Monnet (2012-5) για τις Σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – Λιγότερο Αναπτυγμένων Χωρών. Διδάκτορικό δίπλωμα (1990) από το Deparment of Politics του University of Hull (Μεγάλη Βρετανία) (σύμφωνα με το European Academic Survey 1990, 2ο καλύτερο τμήμα πολιτικής επιστήμης στη Βρετανία και 6ο καλύτερο τμήμα πολιτικής επιστήμης στην Ευρώπη) με επιβλέπουσα καθηγήτρια την κα Juliet Lodge (Γυναίκα της Ευρώπης το 1992). Ειδικεύεται στις σχέσεις Βορρά-Νότου, τη διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία, την πολιτική στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και την ανάλυση εξωτερικής πολιτικής με έμφαση σε δύο γεωγραφικές ζώνες: κυρίως την Αφρική και δευτερευόντως τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.  Η εξειδίκευσή του σ’ αυτά τα γνωστικά πεδία και αυτές τις περιοχές τεκμηριώνεται από δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κρίση (peer-reviewed journals), μονογραφίες και συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια αλλά και από εκτεταμένη και αδιάλειπτη διδασκαλία. Ο καθηγητής Χουλιάρας έχει δημοσιεύσει σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με πολύ μεγάλη απήχηση (impact factor), συμπεριλαμβανομένων του  African Affairs [Oxford University Press] (1ο  στην κατηγορία Area Studies του ISI / Web of Science) και το The Journal of Modern African Studies [Cambridge University Press] (5ο στην κατηγορία Area Studies του ISI / Web of Science) αλλά και σε περιοδικά με πολύ μεγάλη επιρροή σε διαμορφωτές πολιτικής όπως το Survival [Taylor & Francis] (επίσημη έκδοση του International Institute of Strategic Studies του Λονδίνου) και το Orbis [Elsevier] (επίσημη έκδοση του Foreign Policy Research Institute των ΗΠΑ). Έχει επίσης δημοσιεύσει στα Asia-Europe Journal [Springer], Cambridge Review of International Affairs [Routledge], Commonwealth and Comparative Politics [Routledge], European Foreign Affairs Review [Kluwer], European View [Springer], Geopolitics [Taylor & Francis], Global Society [Taylor & Francis], The Hague Journal of Diplomacy [Brill],  International Journal [CIIA], The Journal of Contemporary African Studies [Taylor & Francis], The Journal of North African Studies [Taylor & Francis], The Journal of Southern Europe and the Balkans [Taylor & Francis],The Journal of Southeast Europe and Black Sea Studies [Taylor & Francis], The Round Table [Taylor & Francis], The World Today [Chatham House], The SA Journal of International Affairs [Taylor & Francis] και άλλα. Ο καθηγητής Χουλιάρας έχει επίσης συν-επιμεληθεί τεύχη-αφιερώματα (special issues) διεθνών επιστημονικών περιοδικών συμπεριλαμβανομένου ενός με θέμα «Human Security in Southeast Europe» στο Τhe Journal of Southeast Europe and Black Sea Studies (Vol. 11/4, 2011). Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει, ανάμεσα σε άλλα, τις μονογραφίες Η Κατάρρευση του Κράτους στην Αφρική (Αθήνα: Στοχαστής, 1998), Γεωγραφικοί Μύθοι της Διεθνούς Πολιτικής (Αθήνα: Ροές, 2004), H Αφρική και οι Άλλοι: Οι Σχέσεις της Αφρικής με την Ευρώπη και τον Κόσμο (μαζί με τον Σ. Πετρόπουλο, Αθήνα: Κάλλιπος, 2016) και τους συλλογικούς τόμους Ο Τρίτος Κόσμος (Αθήνα: Παπαζήσης, 2005), Η Διεθνής Αναπτυξιακή Βοήθεια προς τον 21ο  Αιώνα (Αθήνα: Εξάντας, 1998) και Η Διεθνής Αναπτυξιακή Βοήθεια στα Βαλκάνια (Αθήνα: Παπαζήσης, 2007). Eπίσης πρόσφατα συν-επιμελήθηκε (με την J. Clarke και το Δ. Σωτηρόπουλο) το βιβλίο Austerity and the Third Sector in Greece: Civil Society at the European Frontline (Surrey: Ashgate, 2015). Επίσης συνεπιμελήθηκε (με Λ. Τσαλίκη και Χρ. Φραγκονικολόπουλο)  το βιβλίο Transnational Celebrity Activism in Global Politics: Changing the World ? (Λονδίνο: Intellect και Σικάγο: Chicago University Press, 2011). Οι δημοσιεύσεις του έχουν λάβει μεγάλο αριθμό ετεροαναφορών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και ξενόγλωσσα βιβλία, ενώ πολλά κείμενά του περιλαμβάνονται στα προτεινόμενα προς ανάγνωση (reading lists) πολλών αμερικανικών και βρετανικών πανεπιστημίων. Δύο από τα άρθρα του έχουν αναδημοσιευθεί σε διδακτικά εγχειρίδια του  McGraw-Hill (R. J. Griffiths, ed., Developing World, 1999 and G. P. Hastedt ed., American Foreign Policy, 2010). Ο καθηγητής Χουλιάρας έχει επίσης αξιολογήσει βιβλία και μονογραφίες για διεθνείς εκδοτικούς οίκους (όπως του Routledge) αλλά και ερευνητικών ινστιτούτων (όπως του Norwegian Institute for Defense Studies) και είναι αξιολογητής σε αρκετά διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Ο Αστέρης Χουλιάρας έχει διδάξει σε επτά πανεπιστήμια εκτός Ελλάδος (στη Βοσνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Τουρκία και τη Φινλανδία), όπως επίσης και σε έξη ελληνικά πανεπιστήμια και πέντε επαγγελματικές σχολές. Πιο συγκεκριμένα, έχει διδάξει ως Visiting Professor στο University of Newcastle, το University of Sheffield, το University of Hull, το University of Jyvaskyla (Finland), το Sabanci University (Τουρκία) και το York University (Καναδάς). Επίσης τα τελευταία χρόνια διδάσκει στο European Regional Master’s in Human Rights που συνδιοργανώνουν με την υποστήριξη της Ευρωπidαϊκής Ένωσης (Europe Aid) και της ιταλικής κυβέρνησης δέκα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια (ανάμεσά τους το University of Bologna, το London School of Economics, το University of Graz και το University of Ruhr) στο Σεράγεβο και την Μπολόνια. Επίσης διδάσκει  ή έχει διδάξει σε προπτυχιακό επίπεδο στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ευρωπαϊκός Πολιτισμός), το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έχει ακόμη διδάξει επί 15 έτη στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (στα Τμήματα Εμπορικών Ακολούθων και Ακολούθων Επικοινωνίας) και στην Ελληνική Διπλωματική Ακαδημία (Υπουργείο Εξωτερικών). Επίσης ο καθηγητής Χουλιάρας έχει μακρά θητεία ως εμπειρογνώμων και σύμβουλος δημοσίων φορέων. Διετέλεσε μέλος του επιστημονικού προσωπικού (Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού) του Υπουργείου Εσωτερικών (1992-2000), σύμβουλος στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών (2001-3) και παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στα Ηνωμένα Έθνη (2002-4).  Επίσης συμμετείχε ως εμπειρογνώμονας στο  Expert Working Group on Africa του ΝΑΤΟ (1997-2003) και στο Human Security Network (μια διακυβερνητική πρωτοβουλία στα πλαίσια του ΟΗΕ που αποσκοπούσε στην προαγωγή της ιδέας της ανθρώπινης ασφάλειας στη διεθνή πολιτική) (2002-4).  Ο καθηγητής Χουλιάρας υπήρξε Επιστημονικός Υπεύθυνος ή βασικός ερευνητής πολλών ερευνητικών έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διάφορα ελληνικά Υπουργεία (Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Παιδείας και Υπουργείο Ανάπτυξης) αλλά και ιδιωτικούς κοινωφελείς οργανισμούς. Πιο συγκεκριμένα, υπήρξε βασικός ερευνητής και συν-συγγραφέας (μαζί με τον Χ. Τσαρδανίδη) της μελέτης «Economic and Social Absorptive Capacity in the West Bank and Gaza Strip» που εξέτασε τις προοπτικές επιστροφής των Παλαιστινίων προσφύγων σ’ ένα μελλοντικό ανεξάρτητο κράτος στη Δυτική Οχθη και τη Γάζα (2000-1). Η μελέτη αυτή που χρηματοδοτήθηκε από τον Ειδικό Απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ειρηνευτική Διαδικασία της Μέσης Ανατολής επηρέασε αρκετά τη σχετική διεθνή συζήτηση. Επίσης υπήρξε ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος Πυθαγόρας «Ανθρώπινη Ασφάλεια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» (2005-2007) το οποίο οδήγησε σε πολλές διεπιστημονικές δημοσιεύσεις. Σήμερα, ο καθηγητής Χουλιάρας συν-διευθύνει ένα πρόγραμμα που αποσκοπεί στη δημιουργία ευκαιριών συνεργασίας μεταξύ Αφρικανών μεταναστών στην Ελλάδα και ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν στην Αφρική και ένα Πρόγραμμα Θαλής που αφορά στην αξιολόγηση των ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Συμμετέχει επίσης ως βασικός ερευνητής σε Πρόγραμμα Αριστεία που αφορά στην αξιολόγηση των πολιτικών επιπτώσεων των χρηματοδοτήσεων των διαρθρωτικών ταμείων στην Ελλάδα. Επίσης διεύθυνε το Φθινοπωρινό Σχολείο για Στελέχη ΜΚΟ με τίτλο “Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Ανθρωπιστικών Προγραμμάτων” που συνδιοργάνωσαν το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με χορηγό το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ο καθηγητής Χουλιάρας έχει αξιολογήσει ανθρωπιστικά και αναπτυξιακά προγράμματα για λογαριασμό δημόσιων ή διακρατικών φορέων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει επίσης συμμετάσχει σε διεθνείς αποστολές της ΕΕ, του ΟΗΕ και της ελληνικής κυβέρνησης στην Αλβανία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, την Καμπότζη, την Ερυθραία, την Αιθιοπία, το Μαλί, τη Μοζαμβίκη, τη Νιγηρία, τη Νότιο Αφρική, την Ουγκάντα και τη Ζιμπάμπουε. Ο καθηγητής Χουλιάρας έχει επίσης σημαντική διοικητική εμπειρία. Διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και ex officio μέλος της Συγκλήτου του ιδίου πανεπιστημίου. Σήμερα είναι μέλος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Υπήρξε επίσης για τρεις συνεχόμενες θητείες εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, της επιστημονικής ένωσης των ελλήνων πολιτικών επιστημόνων (την περίοδο 2010-2 ήταν Αντιπρόεδρος). Επίσης από το 2005 έως το 2012 συντόνιζε (από κοινού με τους Ηλία Νικολακόπουλο και Γρηγόρη Μολύβα) την έκδοση της Ελληνικής Επιθεώρησης Πολιτικής Επιστήμης, του επίσημου επιστημονικού περιοδικού της Εταιρείας. Ακόμη για 15 χρόνια (1994-2009) διετέλεσε Αρχισυντάκτης του τριμηνιαίου επιστημονικού περιοδικού Αγορά Χωρίς Σύνορα που εκδίδει το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Ο καθηγητής Χουλιάρας έχει συμμετάσχει σε πλήθος διεθνών συνεδρίων που διοργάνωσαν μεταξύ άλλων, η International Political Studies Association, η International Studies Association και το European Consortium for Political Research. Πρόσφατα προσκλήθηκε από τους Friends of Europe στις Βρυξέλλες για να μιλήσει για τις σχέσεις ΕΕ-Αφρικής σ’ ένα κοινό στελεχών της Επιτροπής, βουλευτών, ευρωβουλευτών και ακαδημαϊκών. Διετέλεσε επίσης μέλος διοικητικών ή επιστημονικών συμβουλίων ερευνητικών κέντρων. Υπήρξε από το 2005-2011 μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών και έχει υπηρετήσει ως μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αμυντικών Αναλύσεων (2007-8). Έχει επίσης εργαστεί ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (1994-2009). Ο καθηγητής Χουλιάρας έχει βραβευθεί (μαζί με τον Ν. Τζιφάκη) με το Marcel Cadieux Distinguished Writing Award 2008. Eπίσης υπήρξε αποδέκτης του Faculty Enrichment Award του International Council for Canadian Studies (2000-1). Τέλος αρθρογραφούσε επί σειρά ετών  στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο. Υπήρξε τακτικός συνεργάτης της επιθεώρησης Αντί (1991-2005) και της εβδομαδιαίας εφημερίδας Το Βήμα της Κυριακής (1998-2006). Πιο πρόσφατα (2009-2010),ήταν τακτικός συνεργάτης της ιστοσελίδας Newstime.gr (Για ένα αναλυτικό βιογραφικό βλ. http://asterishuliaras.wordpress.com)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s